MENU

Fond union Twente

 FOND UNION TWENTE 2021

 

Het vliegprogramma van de FOND UNION TWENTE bestaat dit jaar uit de volgende

vluchten:

 

oude duiven: jonge duiven:

 

22-5 E20 SERMAISES

5-6 E22 FAY-AUX LOGES 7-8 J31 QUIÉVRAIN (Derbyvlucht)

18-6 A24 PÉRIGUEUX 14-8 J32 DIZY-LE-GROS

19-6 E24 BOURGES 21-8 J33 MORLINCOURT

3-7 E26 ISSOUDUN 28-8 J34 NANTEUIL

17-7 E28 CHATEAUROUX 4-9 J35 ARLON

30-7 A30 BERGERAC

Voor alle vluchten geldt een prijsverhouding van 1:4. Bij het terugrijden van de

duiven wordt een FOND UNION TWENTE concours gehouden: oude duiven

minimaal Frankrijk, jonge duiven minimaal Houdeng.

Deelname aan de FUT vluchten is mogelijk voor alle leden van noord afd 9.

Het concours sluit voor de zaterdagspelers op zaterdagavond om 23.00 uur, bij

maandaglossing telt de vlucht wel! Voor de rest geldt de normale concoursduur.

De mogelijkheden om te poulen zijn: (IN NIVO 5 DAN TEVENS HET AANTAL

DUIVEN DAT U MEE HEEFT VERMELDEN, ANDERS PAKT HET

REKENPROGRAMMA UW POULES NIET)

kolom 1 t/m 8 uitkering 1:5

kolom 20 HwH uitkering ineens, inleg 0,05

kolom 21 Scheerweg uitkering 1:250, inleg 0,05

HOOFDPRIJZEN:

Ook dit jaar zijn er weer vele hoofdprijzen! Per vlucht zijn er vleesschotels te

winnen: 1 x 30,--, 4 x 20,-- en 5 x 15 ,--, OVERNACHT; 1 x 30,--, 1 x 20,-- en 2 x 10,--.

De inleg hiervoor is 0,25 per duif. Het aantal te zetten duiven vermelden in kolom

22. (dan ook op nivo 5 het aantal mee vermelden). Max. 2 prijzen per

liefhebber/wedvlucht.

EXTRA PRIJZEN: zak voer voor de 1

e

(gezette) duif van een deelnemer ná de 50e

prijs. Tevens zak voer voor de laatste deelnemer op de uitslag met zijn 1e (gezette)

duif.

GRATIS PRIJZEN:

Voor elke vlucht zijn bovendien gratis prijzen beschikbaar gesteld van 15, 10 en 8 x

5. Iedere deelnemer kan per wedvlucht slechts 1 gratis prijs winnen!

In de ledenbestanden van Compuclub zijn de Fond Union Twente leden gemerkt,

zodat uw duiven automatisch worden meegenomen. Er is géén inleg per duif

verschuldigd

Voor de poules en attractie- en derbyprijzen dient u de aantallen in te vullen in:

NIVO 5 TEVENS AANTAL MEE VERMELDEN IN EERSTE KOLOM NIVO 5

DERBYVLUCHT:

De derbyvlucht voor jonge duiven wordt gehouden vanaf QUIÉVRAIN op 7

augustus, bij voldoende deelname zijn de prijzen: 100,-- 75,-- 50,-- 40,-- etc.

De inleg bedraagt 0,50 per duif, opgave van het aantal derbyduiven is mogelijk tot

10 juli bij de contactpersoon van uw vereniging.

 

Indien de vlucht vanaf Quiévrain vervalt, geldt de e.v. J vlucht als reserve

derbyvlucht. De derbyvlucht gaat alleen door bij zaterdaglossing.

Wanneer ook deze vluchten niet doorgaan blijft de inleg staan tot 2022.

Het aantal derby’s dat u hebt opgegeven dient u te vermelden in kolom 23.

Automatisch tellen dus de eerste duiven van de poulebrief!

EXTRA ATTRACTIE JONGE DUIVENVLUCHTEN: WvZ competitie;

Op de jonge duivenvluchten, die tellen voor de FUT, worden extra prijzen vervlogen:

1 hele streng, 2 x halve streng karbonade, 4 kipschotels van 20,-- en 3 rollades,

hiervoor tellen de drie bovenste duiven van de inkorfstaat. De inleg bedraagt € 2,--,

bij vooruitbetaling te voldoen, u speelt dan automatisch mee. Over de 5 jonge

duivenvluchten tellen dus maximaal 5 x 3 = 15 duiven. De inleg dient uiterlijk 10 juli

te worden voldaan bij de contactpersoon in uw vereniging. Hiervoor tellen ook

alleen de vluchten met zaterdaglossing.

KAMPIOENSCHAPPEN:

Alle vluchten tellen voor het kampioenschap. Er zijn 10 onaangewezen en 10

aangewezen generaal kampioenen.Voor het onaangewezen kampioenschap geldt

het NPO systeem 1:10 (verfijnd). Voor het aangewezen kampioenschap tellen 2

duiven van de bovenste 3 van de poulebrief.

Tevens is er een SUPERKAMPIOEN (totaal van onaangewezen en aangewezen).

Zondagvliegers zondagstand, zaterdagvliegers zaterdagstand “conform kring 1

systeem” Als MINIMAAL 2 jonge duivenvluchten doorgaan is er een apart

kampioenschap jonge duiven. De kampioenschappen worden dan als volgt: 5 oud, 5

jong en 10 generaal-kampioenen, zowel on- als aangewezen. Kampioensduiven: 3

oude duiven en 3 jonge duiven. De vluchtwinnaars + de duifkampioenen ontvangen

een diploma.

De uitslagen worden verzorgd door COMPUCLUB. De uitslagen kunt u

verkrijgen via WWW.RAYONBERGENDAL.nl. of via de site van afdeling 9.

De prijsuitreiking is gepland bij P.V. Vitesse, Veldsweg 11, Nijverdal.

DATUM VOLGT TZT.

ÓÓK IN 2021 IS GÉÉN CONTRIBUTIE VERSCHULDIGD! Het ledenbestand van 2020

wordt overgezet naar 2021. Ook nieuwe leden betalen in 2021 géén contributie.

Nieuwe leden kunnen nog worden aangemeld tot uiterlijk 8 mei a.s.!

Poulegelden, derbygelden etc. overmaken naar BANKREKENING

NL60RABO012.09.78.830, t.n.v. W. van Zon, Nijverdal.

De contactpersoon stuurt tevens een overzicht van de deelnemers aan derby en

extra attractie jong naar W. van Zon. (wvzon1951@hotmail.com).

Het door de vereniging over te maken bedrag per wedvlucht staat op de

afrekeningen welke kunnen worden gedownload bij COMPUCLUB.

Het bestuur van de FOND UNION TWENTE wenst u een goed en sportief seizoen

toe!

De uitslagen vindt u wekelijks op www.rayonbergendal.nl of via de site van afdeling

9.