MENU

Welkom bij CC- midddentwente.

  Beste sportleden.

 

Als cc bestuur hebben we geziende de coronamaatregelen besloten om de feestavond te verplaatsen naar Januari .

Dit omdat je een Qr-code moet tonen bij het betreden van restaurants en feestgelegenheden.

We hopen dat deze maatregel er in januari af is en zo een gezellige feestavond kunnen organiseren.

Graag zouden wij een tentoonstellings agenda op de site plaatsen geef daarom zo spoedig mogelijk de data van de hokkenshows aan mij door .

 

Groeten Gerwin Beuze .


Uitnodiging Algemene ledenvergadering Afdeling 9 Oost-Nederland Rijssen, 19 november 2021 Aan alle afgevaardigden van de verenigingen, de Financiële Begeleiding Commissie, Jeugdcommissie, Lossingscommissie, Vervoerscommissie, Dagfondclub Achterhoek-Twente, VNCC, Fondunie 2000, en Goudenspeldragers Afdeling 9. Geachte heer, mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering van Afdeling 9 Oost-Nederland. De vergadering zal worden gehouden op maandag 7 februari 2022. Aanvang 20.00 uur. Onze ledenvergadering zal afhankelijk van de actuele geldende Covid-19 regels fysiek of digitaal worden gehouden. We zullen u daarover in een later stadium informeren. Voorlopige agenda: 1. Opening 2. Appél Afgevaardigden 3. Notulen Algemene ledenvergadering 8 november 2021 4. Mededelingen en ingekomen stukken • Contract vervoerder. Nadere toelichting tijdens de vergadering. • Contract rekenaar. Nadere toelichting tijdens de vergadering. 5. Financieel verslag 2020-2021 en begroting 2022 • Financieel verslag. • Verslag Financiële Begeleidings- en Controlecommissie. • Decharge bestuur. 6. Jaarverslag Secretariaat 7. Bestuursvoorstellen 8. Verenigingsvoorstellen Verenigingen kunnen tot maandag 27 december a.s. voorstellen indienen. 9. Kampioenschappen 2022 10. Agenda NPO-ledenraad zaterdag 12 maart 2022 11. Benoeming afgevaardigden NPO-ledenraad 12. Rondvraag 13. Sluiting De definitieve agenda zal rond 10 januari 2022 bekend worden gemaakt. De bijbehorende stukken voor deze vergadering kunt u voor de feestdagen nog verwachten. Verenigingen kunnen tot maandag 27 december a.s. hun voorstellen inleveren via secretaris@afdeling9.nl


GOEDEAVOND ALLEN,DE VOLGENDE LEDEN   
ZIJN WINNAAR VAN EEN GELDHOOFDPRIJS   
CC-MIDDEN TWENTE 2021.ALS DE VERENIGINGS  
CONTACTPERSONEN KUNNEN ZORGEN DAT IK DE IBAN-
NUMMERS ONTVANG VIA EEN PERSOONLIJKE APP,  
DAN  KUNNEN WE OOK BEGIN DECEMBER DE PRIJZEN
OVERBOEKEN.        
DE WINNAARS ZIJN   COMB.BERNDS    
    JOHN WIEFFERINK    
    DELANIE STERKEN    
    A.HEMMER    
    H.BORGER    
    J & N.POTS    
    DERKSEN V/D KEUKEN  
    GEBR.STERKEN    
    H.RIKHOF      
    H.S VAN DER KEMP    
    H.DEKKER    
    H.RIKHOF      
    H.BAKHUIS    
    THEO KEEMERS & ZN  
    J.KLEIN HAARHUIS    
    M.PATER      
MVG. ENRICO DOLDERSUM